Son Dakika :
CUMHURBAŞKANIMIZ UŞAK'TA !
CUMHURBAŞKANI ÖNCESİ TALEPLER STK LARDAN ALINDI
2017 YILINDA İŞSİZLERE İŞ BULUNDU
ANAYOL’DA GENİŞLETME İŞLERİ DEVAM EDİYOR
PROTOKOL EŞLERİ ZİYARETTE
2017 YILI YATIRIMLARLA GEÇTİ
UŞAK SON 3 YILDIR BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞADI
SU KESİNTİLERİNE BELEDİYEDEN NEŞTER
KALKINMA PLANI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
AĞIR KOKU HASTANE’DE ENDİŞE YARATTI

Anasayfa

Köşe yazısı

tarih17 Şubat 2014, 15:03
İş Hijyeni Uzmanlığı

İş güvenliği uzmanı bir iş hijyenisti gibi "İşyerinde oluşan, hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini bozan, işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan çevresel faktörleri, değerlendirebilmeli ve kontrol altına alabilmelidir. Aslında sadece bu işi yapan "İş hijyeni bilim ve sanatı ile uğraşacak yeterli sayı ve nitelikte iş hijyenisti bulunması gelecekte kaçınılmaz olacaktır. İş Hijyeninin Amacı Bir işletmede iş hijyeni uygulamasının temel amacı: Tüm çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini en yüksek düzeye getirmek ve bu düzeyi sürdürmek, çalışma ortamı ve çalışma koşullarının yol açabileceği sağlık sorunlarını ortaya koymak ve sağlığı bozabilecek her türlü etkene karşı çalışanları korumaktır.Aynı zamanda işyerlerinde teknik korunma önlemlerinin alınması ve kişisel etkinliğin-konforun sağlanması, çalışma ortamında bulunan sağlık risklerine karşı teknik korumanın oluşturulması, işyeri (ortak) sağlık ve güvenlik birimlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması, işyerlerinde ilk yardım yapılanmasının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıkları sayılarının en aza indirilmesi, meslek hastalıkları tanılarının erken evrede konulması, işle ilgili hastalıkların ortaya çıkarılması iş hijyeni kapsamında ele alınan konular arasındadır. III –ENDÜSTRİYEL HİJYEN Uygulamada "Çalışanların kimyasallara maruziyetinin hesaplanması ile ilgili geleneksel yaklaşım, ortam havasındaki kimyasalların ölçülmesi şeklinde olmuştur ve buna endüstriyel hijyen adı verilmiştir. Endüstriyel hijyen sadece ortam havasında kimyasal ölçmek olarak algılansa da sadece kimyasal etkenleri değil bütün diğer bütün etkenleri ölçmeye değerlendirmeye çalışan ilaveten kontrolü için çaba sarf eden bir bilimdir. Tehlikeleri Önleyici Kontrol Yöntemleri 1.Kaynakta kontrol a.Tesisat ve teçhizat değişikliği b.Zehirli olmayan veya Daha az zehirli olan Maddelerin Kullanılması c.Üretim Yöntemini Değiştirme (Örneğin; Kaynak ve lehim işleri yerine saç kesme ve perçinleme işlerinin yapılması. El ile yapılan taşıma işlerinin, makine, araç ve gereçlerle yapılması) d.İşyeri Düzeni (havanın toz veya dumanlarla kirlenmesini önleme bakımından önemlidir Tozların, yeniden yayılmasını önleyecek şekilde etkili vakumlu temizleyicilerin bulunması ve herhangi bir temizleme işinin, işyerinde çok az işçi bulunduğu sürelerde yapılması) Tehlikeleri Önleyici Kontrol Yöntemleri 2. Ortama ait kontrol a. Tehlikeli üretim yapılan işyerini - işi diğerlerinden ayırmak (tecrit etmek). b. Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı duruma getirmek. c. Islak (yaş) yöntem uygulamak. d. Yerel (lokal, mevzii) olarak kirli havanın emilerek çalışma ortamından uzaklaştırılması. e. İşçi eğitimi Tehlikeleri Önleyici Kontrol Yöntemleri 3.Alıcıda kontrol ve korunma önlemleri, 1.Eğitim ve öğretim 2.İşçilerin rotasyonu (maruziyet dozunu azaltmak) 3.İşçinin havalandırılan kabine alınması 4.Kişisel dozimetri-monitörler 5.Yeterli bakım programı 6.Kişisel Koruyucu Ekipmanların Kullanımı a. Solunum sisteminin korunması -Kendi kendine yeterli solunum maskeleri -Süzgeçli maskeler -Temiz hava sağlayan hortumlu maskeler b. Çalışanların bireysel koruyucu ekipmanları kullanarak ortamdaki tehlikeli madde veya işlemden kendini koruması c. Etkenle karşılaşması durumunda vücudun hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla bağışıklama, düzenli ve dengeli beslenme, sigara vb. zararlı alışkanlıklardan uzak durma, fizik aktivite düzeyini yüksek tutarak sağlıklı vücudun devamını sağlama vb. uygulamalar da işyeri sağlık risklerinin kontrolü için yapılabilecek uygulamalardandır III. A- İş hijyeni ile ilgili mevzuat İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğü Madde:26 İşyerlerindeki atölyeler, geçit, depo ve ambarlar ile bakım odalarının duvar, taban, tavan, pencere, kapı ve diğer yerleri, her zaman için temiz ve bakımlı bir şekilde bulundurulacaktır. Çalışılan yerler,günde en az bir kere temizlenmiş olacaktır. Gündüz ve gece devamlı olarak çalışılan işyerlerinde bu temizlik,ya işin başlamasından önce veya bitiminden sonra yahut yapılan işin gereğine göre ara dinlenmelerinde yapılacak ve her halde çalışma sırasında yapılmayacaktır. Temizlik,ister aspirasyon yoluyla, ister diğer yollarla yapılsın, toz kaldırılmaması için,gerekli tedbirler alınacak, bunun için,önce çalışma artıkları atıldıktan sonra, yıkama, fırçalama yapılacak veya ıslak bezler kullanılacaktır. Duvarlar ve tavanlar, sık sık temizlenecektir. Gerektiğinde sıva, badana ve boyalar yenilenecektir İş hijyeni ile ilgili mevzuat İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğü Madde:27 Değişen ve kokuşan organik maddelerle çalışılan işyerlerinde; maddelerin parçalandığı,ayıklandığı,tarandığı kısımlarının tabanı, su geçirmez bir maddeden ve her türlü birikintiyi önleyecek şekilde yapılmış olacak ve duvarlar, kolayca yıkanacak bir sıva ile sıvanıp boyanacak,duvarlar ve taban,en az ayda bir defa dezenfekten bir solüsyonla temizlenecektir. Paçavraların işlendiği veya tarandığı yerlerde temizlik,mekanik aspirasyon yoluyla da yapılabilir. Değişen ve kokuşan maddeler, çalışılan yerlerde bırakılmayacak, biriktirilmeyecek, iyice kapanan kapaklı metal kaplarda toplanacak ve bunlar günde en az bir kere boşaltılıp yıkanacaktır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğü Madde:28 Atölyeler ile işçilerin çalıştığı diğer yerler;fosseptiklerden, koku çıkaran her türlü çukur ve yerlerden ve enfeksiyon kaynaklarından yeteri uzaklıkta bulunacak ve bunların kokularından korunacaktır. İşyerlerinde atık ve birikinti suların aktığı ve toplandığı yerler,özel veya genel bir kanalizasyona veya fosseptiğe bağlanacak ve buralar, uygun bir kapak ile örtülecektir. Bu kapak,günde en az bir kere bol su ile yıkanıp temizlenecektir. Boşaltma boruları,su geçirmez ve sızdırmaz maddelerden yapılacak ve sızdırmayacak şekilde iyice bağlanacaktır. Akış doğrultusunda, bir eğim verilecek ve koku çıkmasını önleyecek tedbirler alınacaktır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğü Madde:29 Döşemelere duvarlara ve diğer yerlere tükürmek,süprüntü atmak yasaktır. Uygun yerlere ve duvarlara, bu yasağı belirten yazılar ve zararlarını anlatan afişler asılacaktır. Gereken yerlere çöp kutuları, uygun nitelikte tükürük hokkaları konacak ve bunlar, her postada temizlenip dezenfekte edilecektir. Fazla balgam çıkaran işçiler için kullanılmak üzere, üstü kapalı plastik, emaye, parafinli mukavva ve benzeri maddelerden yapılmış kişisel tükürük hokkaları bulundurulacak, kağıt hokkalar kullanıldıktan sonra yakılacak ve diğerleri yıkanıp dezenfekte edilecektir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğü Madde:30 İşyerlerinde ve müştemilatında haşarat, böcek ve kemirici hayvanların bulunmaması için her türlü tedbir alınacak, yok edilmesi için gereken insektisit, rodentisit maddeler kullanılacak, üremeyi kolaylaştıran şartlar yok edilecek, yuvaları yakılarak bozulacak, uygun aralıklarla insektisit uygulaması yapılacak, sineklere karşı kapı ve pencerelere tel kafes konacaktır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğü Madde:57 1) İşyerleriyle müştemilatının ve özellikle işçi konutlarının ve helalarının temizliği artırılacak ve buralarda kullanılan içme ve kullanma suları, gerektiğinde sterilize veya dezenfekte edilecektir. 2) İşyerleri ile işçi konutlarında sivrisinek, sinek, tahtakurusu, pire ve benzeri zararlıların yok edilmesi için, sık sık gereken temizleme tedbirleri alınacak ve fenni usullere göre, gerekli emniyet kurallarına uyularak insektisit, rodentisit uygulaması yapılacak ve bunların yuvaları yakılacak ve yok edilecektir. Farelere karşı da, diğer etkili rodentisitler kullanılacak ve gerektiğinde bunlar, fenni usullerle yok edilecektir. 3) İşçiler, sık sık temizlik ve özellikle muayenelerine tabi tutulacaklar, bekar işçilere özgü binalardaki yataklar v.b. eşya aynı şekilde kontrol edilecektir. 4) İşyerleri ve müştemilatı ile işçi konutları etrafında gübre, süprüntü ve benzeri pislik biriktirilmeden kaldırılacak, haşaratın üremesine yarayacak su birikintileri akıtılacak veya kurutulacaktır. 5) Bulaşma ihtimali olan işyerlerinde ve işlerde, işçilere, uygun koruyucu elbise, çizme ve benzeri gerekli malzeme verilecek, maden ocakları, yeraltı ve benzeri işlerde derinden bulaşma tehlikesine karşı, çıplak ayakla çalışma önlenecektir. 6) Bulaşıcı hastalıkların çıkmasına yol açan yiyecek maddelerinin, işyerlerinde bulundurulması ve tüketilmesi, işveren veya işveren vekille , İSG. Kurulları Hakkında Yönetmelik 6. maddesinde "İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine "endüstriyel hijyenin temel ilkeleri" konularında eğitim verilmesi sağlanır" ifadesi yer almaktadır. İş hijyeninin amacı sağlığı tehdit eden her türlü tehlikenin ortamdan uzaklaştırılması ya da yok edilmesi olarak tanımlanabilir. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik; 7. maddesinde "özellikle işyeri tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları sağlanacaktır" denilmektedir. Aynı yönetmeliğin 12. maddesinin ana başlığı "hijyen ve kişisel korunma"; Eğitim başlıklı 13. maddesinde de "hijyen kuralları" konusunda çalışanlara eğitim verilmesi istenmekte; Sağlık Gözetimi ile ilgili 16. maddesinde ise; İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli düzenleme yapılacaktır denilmektedir. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 7. Madde b bendi; 7) İşyerleri ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz bulundurulacaktır. 8) İşçilerin kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanacaktır. 9) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Denilmektedir. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İşçilerin veya Temsilcilerin Bilgilendirilmesi Madde 18 — Asbest veya asbestli malzemeyle yapılan çalışmalarda; a) İşçilere ve temsilcilerine aşağıdaki konularda yeterli bilgi verilecektir: 1) Asbest veya asbestli malzemeden yayılan tozdan doğacak sağlık riskleri, 2) Yönetmelikte belirtilen limit değerler ve ortam havasında sürekli yapılması gerekli ölçümler, 3) Sigara içilmemesi de dahil uyulması gereken hijyen şartları, III. B - PERSONEL HİJYENİ  Personel Tüm iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir. Bunları önleyebilecek en önemli kişi ISG uzmanı ve işyeri hekimleridir.  Çalışma ortamında sağlığı ve güvenliği korumak için belirlenmiş kurallar vardır. Bu kurallara uyulduğu zaman işyeri çalışma ortamında bulunabilecek zararlı ve zehirli, gaz, toz, duman, mist şeklindeki kimyasal maddelerden etkilenme oranı azalır.  İyi bir kişisel hijyen(temizlik, sağlık bilgisi) daima gereklidir. İşyerindeki lavaboları, duşları, tuvaletleri, soyunma odalarını en iyi şekilde kullanmak her bir çalışanın sorumluluğu olmalıdır.  Eller ve vücudun kimyasal maddelere maruz kalan bölümlerini düzenli olarak yıkanmalı ve günlük duşlar yapılmalıdır. Uygun iş elbisesi ve iş (güvenliği)ayakkabısı giyilmeli iş elbisesi ve iş dışında giyilen elbiseler karıştırılmamalı, koruyucu maskeler, gözlükler, eldivenler, kulak koruyucular, vb., uygun şekilde kullanılmalıdır.  Tehlikeli tozlarla çalışanlar, işten sonra duş almalı ve saçlarını da yıkamalıdır. Kirli iş elbiseleri düzenli olarak değiştirilmelidir (temizletilmelidir). İşte ve iş dışında farklı elbiseler giyilmelidir. Tuvaletler, lavabolar, duşlar vb. düzenli olarak temizlenmelidir. El yıkamaya özellikle önem verilmelidir. III. C - Ürün Hijyeni  Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (International OrganizationforStandardization, ISO) tarafından çevre, sağlık, güvenlik, hijyen gibi konularda dünyadaki tüm işletme ve servislerin gereksinimlerini karşılamak üzere kalite yönetim ilkelerine göre geliştirilmiş olan standartlar “Kalite Sistemleri” olarak tanımlanmıştır. İyi Üretim Uygulamaları (İÜU) (GoodManufacturingPractices, GMP), 90’lı yıllarda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FoodandDrug Administration, FDA) tarafından her türlü ürün ve hizmetin üretim aşamasından itibaren kişi ve kuruluşlara sunulmasına kadar geçen süreçte uyulması zorunlu kuralları kapsayan bir sağlık kalite standardı olarak kabul edilmiştir.  2000’li yıllara gelindiğinde Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere pek çok uluslar arası kuruluş tarafından benimsenmiş olan bu standart, güncellenmeye başlanmış (currentGoodManufacturingPractice, cGMP) ve farklı sektörlere yönelik, uyulması zorunlu kalite, sağlık ve hijyen kurallarını içeren kılavuzlar oluşturulmuştur. Bu sistemler, zamanla değişerek yenilense de temel kullanım alanlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:  ISO 9000 Serisi, ISO 9001-2000 Serisi,  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,  HACCP ISO 22000 Gıda Yönetimi,  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi,  SA 8000: ISO 13485 ve 13488 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi, ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi. III. D -Ortam Hijyeni  I. Sağlığı tehdit eden tehlikelerin sınıflandırılması A- Kimyasal Tehlikeler Bunlar, zehirli veya tahriş edici maddeler olup doğrudan doğruya vücuda girerler. Gazlar, buharlar, sıvılar, katılar, tozlar veya bunların karışımları vb. gibi. B- Biyolojik Tehlikeler Bunlar, bakteriler, virüsler, mantarlar, küfler ve protista gibi mikrobiyolojik olanlar ve böcekler, parazitler, bitkiler; ve hayvanlar gibi tehlikeler. III.E- Biyolojik Tehlikler Tanım ve Etkenler «Hastalık etkeni mikroorganizmaların insan organizmasına girişlerine infeksiyon denir.» Etkenler; 1. Bakteriler, 2. Virüsler, 3. Mantarlar, 4. Riketsiyalar, 5. Protozoerler, 6. Parazitler, 7. Klamidyalar, III.E - Fiziksel Tehlikelerin (Çevresel Koşulların ) Meydana Getirdiği Tehlikeler Bunlar aşırı gürültü, titreşim, ışın saçan enerji, olağan dışı sıcaklık değişimlerine maruz kalma durumlarıdır. III. F - Ergonomik Tehlikeler - Fiziksel Stresörler (tekrarlanan hareketler, ağır kaldırma, uygunsuz veya statik duruş, yorgunluk, aşırı güç uygulama, doğrudan basınç veya aşırı güç uygulama gibi). - Psikolojik stresörler (monotonluk, aşır iş yükü gibi). Sağlık Riski Oluşturan Tehlikelerin Değerlendirilmesi 1. Maddenin yapısı veya zararlı etkileri 2. Maruziyet (etkisinde kalma) ağırlığı 3. Maruziyet süresi 4. Personelin duyarlılığı - hassasiyeti hakkında düşünceler 5. Havanın kirliliğinin ölçülmesi 6. Sağlık riski oluşturan tehlikelerin kontrolü IV . ÖLÇÜM VE KONTROL YÖNTEMLERİ • Çalışanların sağlığını kontrol etmek için, üç Genel Kontrol Yöntemi uygulanabilmektedir. 1. Havayı Kirleten Kaynakları Gidermek 2. Kirli Havanın Dağılmasını Önlemek 3. İşçileri Korumak IV. A -HIJYEN TEDBIRLERI  1- Tesisat ve techizat değişikliği Hiç kuşku yok ki, hava kirlenmesi konusunu başarı ile ele almak, ilk önce işyerinde veya teçhizatta meydana gelecek değişiklikleri ve havayı kirleten nedenleri saptamakla olasıdır. Techizatın ve uygulanan üretim yöntemlerinin ve tesisatın sonradan kontrolü, konunun çözümünü daha fazla güçleştirir.  2- Zehirli Olmayan veya Daha Az Zehirli Olan Maddelerin Kullanılması Çoğu zaman, üretimin niteliği ve niceliği bakımından bunu başarmak zor olmaktadır. Bu durum, değişiklik yapılmadan önce dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır. 3- Üretim Yöntemini Değiştirme Üretim yöntemlerinin sık sık değiştirilmesi, meslek hastalıklarını meydana getiren tehlikeleri kısmen veya tamamen ortadan kaldırabilir. Genellikle, işyerindeki büyük değişikliklerde Maliyet Artışları dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır. 4- İşyeri Düzeni İşyerinin düzenli olması, havanın toz veya dumanlarla kirlenmesini önleme bakımından hayati önem taşır. Tozların, yeniden yayılmasını önleyecek şekilde etkili vakumlu temizleyicilerin bulunması ve herhangi bir temizleme işinin, işyerinde çok az işçi bulunduğu sürelerde yapılması gerekir. Havalandırma Hava Akım Hızı İşyerinde termal konforu sağlamak ve sağlığa zararlı olan gaz ve tozları işyeri ortamından uzaklaştırmak için uygun bir hava akım hızı temin edilmesi gerekir. Ancak, hava akım hızı iyi ayarlanmalıdır. Çünkü vücut ile çevresindeki hava arasında hava akımın etkisi ile ısı transferi olur. Bu transferin yönü sıcaklığın değişmesine bağlıdır. Hava vücuttan serinse, vücut ısısı kaybolur. Hava vücuttan sıcaksa vücut ısısı artar. Böyle durumlarda ısı stresleri meydana gelir. işyerinde Hava akım hızı saniyede 0,3-0,5 metreyi aşmamalıdır. Çünkü daha hızlı hava akımları rahatsız edici esintiler halinde hissedilir. Biyolojik ajanlara karşı hijyen önlemleri 1. Periyodik taramalarla duyarlı kişilerin saptanması, 2. Personel eğitimi, 3. Çalışırken uyulacak hareket tarzlarının belirlenmesi, 4. Laboratuvar mimari yapılarının işlevlerine uygunluğu, 5. Uygun yalıtım ve dezenfeksiyon önlemleri, 6. Enfeksiyon taraması için epidemiyolojik sistem, 7. Aktif immünizasyon. Laboratuarda alınması gerekli önlemler 1. Ağızla pipet kullanılmaması, 2. Pipetle çalışırken baloncuk oluşmasına dikkat edilmesi, 3. Pipet yerine iğne ve şırınga kullanılmaması, 4. Özelerin kullanılmadan önce soğutulması, 5. Tüp kapakları açıldığında tüp ağzının alkollü bez ile örtülmesi, 6. Tüm tehlikeli işlemlerin Biyolojik Güvenlik Kabininde yapılması, 7. Santrifüj işleminin iyi havalandırılan bir odada yapılması, sağlam plastik tüp kullanılması 8. Parenteralenjeksiyon ve aspirasyon iğnesi kilitlenen enjektörle yapılması, iğne enjektörden ayrılırken alkollü bezle tutulması, 9. Kullanılmış iğne ve enjektörlerin doğruca dar ağızlı sağlam kaplara atılması, 10. Tüm kontamine materyalin atılmadan önce otoklavdan geçirilmesi, 11. Tüm kontamine cam ve pipetlerin otoklava gitmeden önce dezenfektanlı kaplara alınması, 12. Laboratuvarlarda yemek, içmek ve sigara içmenin yasaklanması, 13. Çıkarken ellerin yıkanması, önlüklerin laboratuvarlarda bırakılması, 14. Serum veya örnek saklanan buzdolabında yiyecek bulunmaması. KAVRAVEKTÖRLERİN KONTROLÜ VE VEKTÖRLERLE SAVAŞ: Vektörler hastalık yapıcı mikroorganizmaları insanlara taşımakta olan eklembacaklılar ve kemiricilerdir. Bunlar arasında sıçan, fare gibi kemiricileri, sivrisinek, tahtakurusu, bit, pire, kene ve karasinekleri sayabiliriz. Vektörler sağlık açısından önemli bir grubu oluşturdukları için hayvanlardan ayrı olarak incelenmektedirler. KEMİRİCİLER Bazı kaynaklar kemiricileri vektörler arasında sayarken bazıları ayrı bir grup olarak ele alırlar. Kemiricilerin kontrolü ile ilgili uygulamaların başında: Kemiricilerin üreme ortamlarının yok edilmesi Kemirici üremesine ve girmesine olanak vermeyecek bina yapımı Çöplüklerin sanitasyonu Rodentisit, kapan ve gaz uygulamaları gelmektedir HAVA KİRLİLİĞİ Günümüz toplumunda endüstri kurumları, evler, değişik amaçlı yakma işlemleri sonucunda çıkan gazlar solunan havanın parçacık ve değişik kimyasal maddelerle kirlenmesine yol açmaktadır. Kentlerde egzos gazları da bu açıdan önemlidir. Güneşin söz konusu kirlenme olayını artırıcı ve azaltıcı etkileri bulunmaktadır RADYASYON Radyasyon ve radyoaktif etkilerin tümü mutajenik ve kanserojenik etkileri nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Değişik özellikteki radyasyon etkisinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilir. Işığın değişik dalga boylarında değişik özellikleri nedeniyle söz konusu etkilerin, etki biçimi ve sonucu birbirinden farklı olabilir. RADYOAKTİFLİK Kendiliğinden ışıma yapabilen maddeler radyoaktif maddelerdir .Radyoaktiflik çekirdek yapısıyla ilişkilidir. Radyoaktif bir atom hangi bileşiğin yapısına girerse, o bileşiği radyoaktif yapar. Radyoaktif maddeler kuvvetli birer enerji kaynağıdır.Radyoaktif elementler bu enerjiyi kendiliklerinden yayınlarlar ve bu olayı hiçbir şekilde durdurmak mümkün değildir. AYDINLANMA Aydınlanma önemli bir ergonomik öğe ve yetersizliğinde önemli sorunlara yol açabilecek bir çevre faktörüdür. Aydınlanma kaynağı, aydınlanma kaynağının gereksinimi sağlayacak etkinlikte olmaması, yapılan işe göre aydınlanma derecesindeki değişiklik üzerinde durulan başlıca konular arasında sayılabilir. Sanitasyon : Yüzeylerdeki ve aletlerdeki mikroorganizma sayısını hijyenik standartlar ve kalite kontrol tarafından kabul edilebilir bir sayıya azaltma işlemidir. Dezenfeksiyon : Genelde bakteri sporları hariç, hastalık yapan ve zararlı mikroorganizmaların kimyasal maddelerle yada ısıyla ortadan kaldırılmasıdır. Sterilizasyon : Çoğunlukla ısı yardımı ile yaşayan bütün canlı hücrelerin öldürülmesi, virüs ve enzimlerin in aktivasyonudur. Fiziksel Temizlik Temizlenen yüzeylerdeki görülebilen kirlerin tamamen giderilmesine denir Kimyasal Temizlik Tüm görülebilen kirlerle birlikte, koklamak ve tatmak suretiyle tayin edilebilen, çıplak gözle görülmeyen mikroskobik kalıntılar Bakteriyolojik Temizlik Dezenfeksiyonla elde edilir. Steril Temizlik Tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir KÜFLER İpliksi bir yapıya sahip çok hücreli mikroorganizmalardır. Kısa tüylü, bulanık, pamuk benzeri görünüşte olup;farklı renkler göstererek kendilerini belli ederler.Geniş birpH ve sıcaklık aralığında üreyebilirler. MAYALAR Mayalar büyük boyutta ve tek hücreli mikroorganizmalardır. Bölünerek üremeleri sırasında tomurcuk ürettikleri için bakterilerden ayırt edilirler.Genellikle ürünlerin yüzeylerinde nemli, yapışkan ve beyaz koloniler oluştururlar. TOZLAR Tozlar çok küçük ve katı parçacıklardır. İş yerlerinde normal olarak toz biçiminde bulunan materyaller ya da toz çıkaran iş süreçleri nedeniyle toza maruz kalabiliriz. SIVILAR Asitler ve çüzücüler gibi tehlikeli maddelerin çoğu normal ısıda sıvı biçimdedir. Sıcak kimyasalların çoğu solunabilen ve kimyasal maddenin türüne bağlı olarak çok toksik olabilen buharlar çıkartır. BUHARLAR Buharlar havada asılı kalan çok küçük sıvı damlacılardır. Sıvı kimyasalların çoğu oda sıcaklığında buharlaşır, yani buhar oluşturarak havada kalır. V - KİŞİSEL HİJYEN HİJYEN: Bir sağlık bilimi olup, temel ilgi alanı sağlığın korunması ve sürdürülmesidir • KİŞİSEL HİJYEN: kişilerin kendi sağlığını korudukları ve devam ettirdikleri öz bakım , • Kişisel temizlik, sağlıkla yakından ilgilidir. • Pek çok hastalık mikrobunun temiz olmayan kişilerde kolayca yerleştiği bilinmektedir. • Sağlığın korunması için düzenli bir şekilde saç, vücut, ağız ve dişlerimizin temizlenmesi ve giyeceklerin sık yıkanması gereklidir. • uygulamalarıdır. V. A- KİŞİSEL HİJYENİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER • Kültür • Sosyal - Ekonomik Durum • Aile • Kişilik • Hastalık V. B- HİJYENİK UYGULAMALARIN AMAÇLARI • Vücut salgılarının, atıklarının ve geçici mikroorganizmaların vücuttan uzaklaştırılması yoluyla temizliği sağlamak. • Bireyin rahatlamasını, dinlenmesini, gevşemesini ve kas gerilimini azaltmak. • Vücuttaki kötü kokuları (ter kokusu) gidermek. • Bireyin genel görünümünü olumlu hale getirmek, kendine olan güvenini arttırmak. • Deri sağlığını sürdürmek ve geliştirmek. (Örneğin, ılık ve sıcak banyolar deride kan dolaşımını arttırarak derinin beslenmesini sağlar.) Bu amaçla çalışanlarda el temizliği , ayak temizliği , diş temizliği gibi vücut temizliğine ve bakımına önem verilmelidir. KİŞİSEL TEMİZLİK KURALLARI • Kirletilmiş çevreyi temizlemek zordur. Ama kirletmemek ve korumak daha kolaydır. • En az haftada bir defa banyo yapma, çamaşır ve giyecekleri sık değiştirme. • Haftada bir defa el ve ayak tırnaklarını kesme. • Yemeklerden önce ve sonra elleri su ve sabun ile yıkayıp kurulama. • Tuvaletten sonra elleri bol su ve sabun ile yıkayıp kurulamak. • Akşamları yatmadan önce ayakların yıkanması, elbiselerin çıkarılıp pijama veya gecelik giyilmesi. • İşten veya okuldan eve gelindiğinde el, yüz ve ayakları yıkamak. • Günde en az iki defa diş fırçalamak. • Her gün saçları taramak. Sık sık uygun şampuanla yıkamak. • Yere düşen bir yiyeceği yememek. • Çiğ meyve ve sebzeleri yıkamadan yememek. • Açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi. • Kişi yanında sürekli kağıt mendil bulundurmalı. • Tuvaletleri temiz kullanmalı. • Çöpleri çöp kutusuna atmalı. VI - SONUÇ VE DEĞERLENDİRME : İş hijyeni öncelikle kişisel hijyenle başlar. Bütün iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir bunları önleyebilecek en önemli kişi bireyin kendisidir. Sağlığı ve güvenliği korumak için belirtilen kurallara işçiler eksiksiz uymalıdır. İyi bir hijyen (temizlik,sağlık bilgisi) daima gereklidir. İşyerindeki lavaboları, duşları, tuvaletleri soyunma odalarını en iyi şekilde kullanmak ve daima temiz tutmak her bir çalışanın sorumluluğudur. Zehirli kimyasal maddelerle , sıcakta ve kirli işlerde çalışan işçiler için iyi bir hijyen temel şarttır. Mümkünse işçiler çalıştıkları yerlerde iş elbiseleri kullanmalıdırlar iş de ve iş dışında farklı elbiseler giyilmelidir. Çözücüler , tiner, alkaliler veya makine yağları gibi sıvı maddelerle el ve cilt temizlemeye kalkışılmamalıdır. Genel olarak sağlığı tehdit edecek kimyasallardan fizksel ve biyolojik faktörlerden uzak durmalıyız. HİJYEN terimi toplumumuzun yabancı olduğu bir kavram değildir. Kültürümüzde yer etmiş ne güzel atasözlerimiz vardır.’’ Aslan yattığı yerden belli olur’’ ‘’ herkes evinin önünü temiz tutarsa bütün mahalle temiz olur’’ gibi temizlik ve sağlık konularına vurgu yapmıştır. Makalemizi bir hadisle bitirelim . ‘’TEMİZLİK İMANDANDIR’’ İŞ HİJYENİ KAYNAKLARI 1. Fundamentals of Industrial Hygiene, Barbara A. Plog, Fourth Edition, Chicago ; National Safety Council, 199. 2. (National Safety Council, 444 North Michigan Ave. Chicago, Illinois 60611-3991 U.S.A.) 3. Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology, Third Revised Edition. Volume I., General Principles., George D.Clayton, Florence E. Clayton (Editors), John Wiley & Sons, New York, 1978. 4. Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology, Third Revised Edition. Volume 2 A., Toxicology., George D.Clayton, Florence E. Clayton (Editors), John Wiley & Sons, New York, 1981 5. Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology, Third Revised Edition. Volume 2 B., Toxicology., George D.Clayton, Florence E. Clayton (Editors), John Wiley & Sons, New York, 1981 6. Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology, Third Revised Edition. Volume 2C., Toxicology., George D.Clayton, Florence E. Clayton (Editors), John Wiley & Sons, New York, 1982 7. Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology, SecondEdition. VolumeIII., Theory and Rationale of Hygiene Practice,3A, The Work Environment, Levis J.Cralley, PH.D, Lester V.Cralley, PH.D.(Editors), John Wiley & Sons, New York, 1985 8. Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology, SecondEdition. VolumeIII., Theory and Rationale of Hygiene Practice,3B, Biological Responses, Levis J.Cralley, PH.D, Lester V.Cralley, PH.D.(Editors), John Wiley & Sons, New York, 1985 Industrial Hygiene Engineering, Recognition, Measurement, Evaluation and Control, Second Edition. John T.Talay, P.E. (Edited).,Noyes Data Corporation, Park Ridge, New Jersey, U.S.A., 1988.
Görüntülenme :
2896

EN ÇOK

OKUNANLAR

BUGÜN
 • Bugün haber eklenmedi.
DÜN
 • Dün haber eklenmedi.
BU HAFTA
 • Son 7 gün haber eklenmedi.
BU AY
 • Bu ay haber eklenmedi.

EN SON

YORUMLANANLAR

  UŞAK İLK HABER

  BİZİ TAKİP EDİN

  facebook facebook facebook

  E-BÜLTEN KAYIT

  Adınız Soyadınız :
  E-Mail :

  kaydet

  www.usakilkhabergazetesi.com


  İsmetpaşa cad. 1. burçak sk no: 9/B
  UŞAK
  Telefon : 0 (276) 223 31 72
  Fax : 0 (276) 227 68 25
  Mail : info@usakilkhabergazetesi.com

  Copyright | 2011 usakilkhabergazetesi.com

  Altyapı: MyDesign Haber Sistemi | Designed by İskender SAÇLI