T.C. UŞAK 3. İCRA DAİRESİ 2018/108 ESAS


Açıklama: TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Kategori: UŞAK İLK HABER
Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2018
Geçerli Tarih: 19 Ağustos 2019, 17:55
Site: Uşak İlk Haber Gazetesi
URL: usakilkhabergazetesi/haber_detay.asp?haberID=6348


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay köyü, Saka mevkii, 1998 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 2.288,00 m2 alanlı Kargir Samanlık,Açık Besihane,Tarla olarak gözükmekte olup, parsel içinde samanlık(depo) ve işçi evi,ahır binası,yarı açık besihane ve padok ile su sondaj kuyusu bulunmaktadır.Binalar yaklaşık 20 yıllıktır. SAMANLIK(DEPO) BİNASI:Yığma kargir binanın duvarları sıvalı ve boyalı,zemin toprak,çatı ahşap iskelet üzeri oluklu galvaniz saç örtülüdür.Kapıları saç doğramadan yapılı bina alanı yaklaşık 400,00 m2 dir. İŞÇİ EVİ: Samanlık binasının içinde ve doğu köşesinde işçi evi yapılı olup, yığma kargir yapı tarzında 2 oda,mutfak,banyo ve tuvaletten ibarettir.Zeminlertahta kaplamalı,duvarlar sıvalı ve boyalı,tavan drolit kaplamalı ve tabliye betonlu olup yaklaşık 60,00 m2 kullanım alanlıdır. AHIR BİNASI: Yığma kargir binanın duvarları sıvasız,zemin tesviye betonlu,çatı ahşap iskelet üzeri oluklu galvaniz saç örtülüdür.40 büyükbaş kapasiteli ahır yaklaşık 180,00 m2.dir. YARI AÇIK BESİHANE(PADOK): Parselin ortasında ve her iki yanda,duvarları sıvalı,zemin tesviye betonlu,demir profil iskeletli ve zatı üzeri oluklu galvaniz saç örtülü olup, yaklaşık 780,00 m2 kullanım alanlıdır. DERİN SU SONDAJ KUYUSU: Depo binasının giriş kapısı yanında 45,00 m. olan derin su kuyusu bulunmaktadır.Dalgiç pompası ve akuplesi mevcuttur. Açık Besihane duvarı 1999 nolu parsele tecavüzlüdür. Adresi : Ulubey ilçesi, İnay Köyü, Saka mevkii, 1998 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 2.288,00 m2 İmar Durumu : Gerekli izinler alınarak samanlık ve besihane yapılabilir Kıymeti : 327.109,80 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 09:10 - 09:15 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 09:10 - 09:15 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili,Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Saka mevkii, 1997 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 2.588,00 m2 alanlı Tarla olarak gözükmekte ise de, yol,su,elektrik gibi altyapı hizmetlerinden yararlanması ve meskun mahal içinde olması sebebiyle fiilen arsa özelliğini kazanmıştır.Parsel üzerinde tapuya tescil edilmeyen besihane,sağım hane ve depo binaları ile açık padok alanı bulunmaktadır.Binalar yaklaşık 20 yıllıktır. BESİHANE BİNASI: Demir profil üzeri oluklu galveniz saç örtülü,sıvasız briket duvarlı ön cephesi açık, zemin tesviye betonlu yaklaşık 210,00 m2 alanlı besihane ve depo nitelikli yığma kargir yapıdır. SAĞIMHANE BİNASI: Yığma kargir yapı tarzındaki binanın iç duvarları sıvalı boyalı ve kısmen seramik kaplamalı,zemin seramik,çatı ahşap üzeri oluklu galveniz saç örtülü ve 69,00 m2 alanlıdır. BESİHANE(AÇIK PADOK): İçinde basit beton yapıların olduğu padok alanıdır. DEPO BİNASI: Yığma kargir yapı tarzındaki binanın duvarları tuğla yapılı ve sıvasız,çatı ahşap üzeri kiremit örtülü olup 47,00 m2 kullanım alanlıdır. Adresi : Ulubey ilçesi, İnay Köyü, Saka mevkii, 1997 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 2.588,00 m2 İmar Durumu : Gerekli izinler alınarak samanlık ve besihane yapılabilir Kıymeti : 133.335,64 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 09:25 - 09:30 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 09:25 - 09:30 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Dombayharmanyeri mevkii, 4971 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 26.250,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %3-4, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi iyi 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın kuzeybatısında ve güneydoğusunda kadastral yola cephesi vardır. Adresi : Ulubey İlçesi,İnay Köyü, Dombayharmanyeri mevkii, 4971 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 26.250,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 61.822,16 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 09:40 - 09:45 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 09:40 - 09:45 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, Karacaahmet Köyü, Çomaklı mevkii, 167 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 37.691,91 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %3-4,derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi iyi 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın batısında kadastral yola cephesi vardır. Adresi : Ulubey İlçesi,Karacaahmet köyü,Çomaklı mevkii, 167 ada,5 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 37.691,91 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 60.307,06 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 09:55 - 10:00 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 09:55 - 10:00 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK 5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, Karacaahmet Köyü, Çomaklı mevkii, 164 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 35.520,28 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %4-5, orta derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi orta 3.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın doğusunda kadastral yola cephesi vardır. Adresi : Ulubey İlçesi,Karacaahmet Köyü,Çomaklı mevki,164 ada,10 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 35.520,28 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 56.832,45 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 10:10 - 10:15 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 10:10 - 10:15 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Koçular mevkii, 5771 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 21.500,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %1, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi yüksek 1.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın doğu batı ve kuzeyinde kadastral yola cephesi vardır. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Koçular mevkii, 5771 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 21.500,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 50.635,30 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 10:25 - 10:30 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 10:25 - 10:30 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Saka mevkii, 1660 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 23.200,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %1-2, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi yüksek 1.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine yakın mesafede olan taşınmazın batısında kadastral yola cephesi vardır. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Saka mevkii, 1660 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 23.200,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 37.146,45 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 10:40 - 10:45 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 10:40 - 10:45 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Çanacık mevkii, 4544 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 15.050,00 m2 alanlı Bağ olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %3-4, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi iyi 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Taşınmaz her ne kadar tapu kaydında bağ olarak görünse de keşif esnasında üzerindeki bağların sökülmüş olduğu taşınmazın tarla olarak kullanıldığı görülmüştür.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Çanacık mevkii, 4544 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 15.050,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 35.444,71 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 10:55 - 11:00 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 10:55 - 11:00 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey ilçesi,Karacaahmet Köyü, Yazlıkkaşı mevkii, 188 ada, 28 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 19.971,83 m2 alanlı Tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %4-5, orta derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi orta 3.sınıf kuru tarım arazidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olup kadastral yola cephesi yoktur. Adresi : Ulubey ilçesi,Karacaahmet Köyü,Yazlıkkaşı mevkii,188 ada, 28 parsel- UŞAK Yüzölçümü : 19.971,83 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 22.368,45 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü adına 900 m2.lik kısmında daimi irtifak hakkı-T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 11:10 - 11:15 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 11:10 - 11:15 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, Karacaahmet Köyü,Yazlıkkaşı mevkii,188 ada,15 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 14.487,93 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %3-4,derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi iyi, 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur. Adresi : Ulubey İlçesi, Karacaahmet Köyü,Yazlıkkaşı mevkii,188 ada,15 parsel- UŞAK Yüzölçümü : 14.487,93 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 23.180,69 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 11:25 - 11:30 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 11:25 - 11:30 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Musluk mevkii, 1801 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 8.400,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %1-2, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi yüksek 1.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine yakın mesafede olan taşınmazın batısında kadastral yola cephesi vardır. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Musluk mevkii, 1801 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 8.400,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 19.783,09 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 11:40 - 11:45 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 11:40 - 11:45 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Tavşan Tepe mevkii, 1166 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 8.250,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %1, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi yüksek 1.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine orta mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Tavşan Tepe mevkii, 1166 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 8.250,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 19.429,82 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 11:55 - 12:00 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 11:55 - 12:00 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Çanacık mevkii, 4814 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 9.650,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %3-4, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi iyi 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın batısında kadastral yola cephesi vardır. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Çanacık mevkii, 4814 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 9.650,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 15.451,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 12:10 - 12:15 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 12:10 - 12:15 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Pınariçi mevkii, 390 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 6.650,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %3-4, orta derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi orta 3.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın batısında kadastral yola cephesi vardır.1.derece korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Pınariçi mevkii, 390 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 6.650,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 14.906,64 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 12:25 - 12:30 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 12:25 - 12:30 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Pınariçi mevkii, 388 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 9.900,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %3-4, orta derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi yüksek 3.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur.1.derece korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Pınariçi mevkii, 388 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 9.900,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 13.869,90 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 13:00 - 13:05 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 13:00 - 13:05 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Dipsiz mevkii, 1483 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 5.450,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %2-3, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi iyi 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine orta mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Dipsiz mevkii, 1483 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 5.450,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 12.835,46 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 13:15 - 13:20 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 13:15 - 13:20 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Saka mevkii, 2023 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 3.113,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %1, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi yüksek 1.sınıf kuru tarım arazisidir.Taşınmaz üzerinde 1 adet derin sulama suyu sondaj kuyusu bulunmaktadır.Kuyunun derinliğinin 73,00 m.olduğu beyan edilmiştir.Köy yerleşim yerine yakın mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Saka mevkii, 2023 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 3.113,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 11.730,41 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 13:30 - 13:35 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 13:30 - 13:35 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Dipsiz mevkii, 1480 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 5.800,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %2-3, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi iyi 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine orta mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Dipsiz mevkii, 1480 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 5.800,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 9.286,61 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 13:45 - 13:50 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 13:45 - 13:50 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Çanacık mevkii, 4608 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 3.893,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %2, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi iyi 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın güneyinde kadastral yola cephesi vardır. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Çanacık mevkii, 4608 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 3.893,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 9.168,52 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 14:00 - 14:05 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 14:00 - 14:05 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Tavşan Tepe mevkii, 1137 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 3.400,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %2-3, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi iyi 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın kuzeyinde kadastral yola cephesi vardır. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Tavşan Tepe mevkii, 1137 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 3.400 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 8.007,45 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 14:15 - 14:20 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 14:15 - 14:20 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Çanacık mevkii, 4560 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 4.200,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %3-4, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi iyi 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur.Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Çanacık mevkii, 4560 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 4.200,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 7.845,60 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 14:30 - 14:35 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 14:30 - 14:35 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Yıkık Kaya mevkii, 784 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 5.700,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %4-5, orta derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi orta 3.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Yıkık Kaya mevkii, 784 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 5.700,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 7.098,38 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 14:45 - 14:50 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 14:45 - 14:50 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Çanacık mevkii, 4654 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 2.550,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %2, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi iyi 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Çanacık mevkii, 4654 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 2.550,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 6.005,58 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 15:00 - 15:05 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 15:00 - 15:05 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Saka mevkii, 2007 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 1.413,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %1, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi yüksek 1.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine çok yakın mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Saka mevkii, 2007 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 1.413,00 m2 İmar Durumu : İmar naricidir. Kıymeti : 5.324,47 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 15:15 - 15:20 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 15:15 - 15:20 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Kır mevkii, 254 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 3.700,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %4-5, orta derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi orta 3.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Kır mevkii, 254 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 3.700,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 5.183,70 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü lehine 810 m2.lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı, T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 15:30 - 15:35 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 15:30 - 15:35 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Saka mevkii, 1991 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 1.275,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %1, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi yüksek 1.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine çok yakın mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Saka mevkii, 1991 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 1.275,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 4.804,55 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 15:45 - 15:50 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 15:45 - 15:50 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Saka mevkii, 2457 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 2,025,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %1, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi yüksek 1.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine yakın mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Saka mevkii, 2457 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 2.025,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 4.769,14 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 16:00 - 16:05 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 16:00 - 16:05 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Yellice mevkii, 2924 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 1.163,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %2-3, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi iyi 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine yakın mesafede olan taşınmazın güneyinde kadastral yola cephesi vardır. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Yellice mevkii, 2924 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 1.163,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 2.739,02 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 16:15 - 16:20 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 16:15 - 16:20 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, Karacaahmet Köyü, Başçavuş mevkii, 183 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 2.101,03 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %3-4, orta derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi iyi 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın batısında kadastral yola cephesi vardır. Adresi : Ulubey İlçesi, Karacaahmet Köyü, Başçavuş mevkii, 183 ada, 14 parsel- UŞAK Yüzölçümü : 2.101,03 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 3.361,65 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 16:30 - 16:35 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 16:30 - 16:35 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili, Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Saka mevkii, 2481 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 1.200,00 m2 alanlı tarla olarak gözükmekte olup,killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup ortalama eğimi %2-3, derin topraklı tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan verim seviyesi iyi 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine yakın mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur. Adresi : Ulubey İlçesi, İnay Köyü,Saka mevkii, 2481 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 1.200 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 2.826,16 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 16:45 - 16:50 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 16:45 - 16:50 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili ,Ulubey İlçesi. İnay köyü, Dombayharmanyeri mevkii, 4932 parselde kayıtlı taşınmaz tapu kaydında 17.400,00 m2 alanlı Tarla olarak gözükmekte olup, taşınmaz killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup, ortalama eğimi %3-4, derin topraklı,tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan,verim seviyesi iyi 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur Adresi : Ulubey İlçesi. İnay köyü, Dombayharmanyeri mevkii, 4932 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 17.400,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 40.979,26 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 17:00 - 17:05 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 17:00 - 17:05 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi, Belediye İşhanı Kat:3 No:309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Uşak ili ,Ulubey İlçesi. İnay köyü, Çanacık mevkii, 4653 parselde kayıtlı taşınmaz tapu kaydında 2.850,00 m2 alanlı Tarla olarak gözükmekte olup, taşınmaz killi,tınlı,bünyeli toprak yapısına sahip olup, ortalama eğimi %2, derin topraklı,tuzluluk,alkalilik ve direnaj problemi olmayan,verim seviyesi iyi 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Köy yerleşim yerine uzak mesafede olan taşınmazın kadastral yola cephesi yoktur Adresi : Ulubey İlçesi. İnay köyü, Çanacık mevkii, 4653 parsel-UŞAK Yüzölçümü : 2.850,00 m2 İmar Durumu : İmar haricidir Kıymeti : 6.712,12 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler 1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 17:15 - 17:20 arası 2. Satış Günü : 04/01/2019 günü 17:15 - 17:20 arası Satış Yeri : Köme Mahallesi,Belediye İşhanı, Kat:3, No.309 UŞAK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/108 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İl Basın No:916