Son Dakika :
TASARIM GELİŞİM EĞİTİMLERİ YAPILIYOR
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
GEÇTİĞİMİZ YIL İLİMİZDE 2 BİN 513 ÇİFT DÜNYA EVİNE GİRDİ
HALDE İHALE USULÜ KİRALAMA YÖNTEMİ
ARİF ÖZTAN TEKSTİL İŞVERENLERİ SENDİKASINDA TEKRAR BAŞKAN SEÇİLDİ
VALİLİK BİNASI YIKILMASI İÇİN KARAR ALINDI
2020 BİRLİK YILI OLACAK
VALİ KOCABIYIK ÖĞRENCİLERE MESAJ YAYINLADI
İLİMİZDE 5 BİN 129 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
TÜRK SAĞLIK SEN BASIN MENSUPLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Anasayfa

RESMİ İLANLAR

tarih09 Ocak 2020, 16:24
yazar Uşak Haber
T.C. UŞAK İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
T.C. UŞAK İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
T.C.
UŞAK İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
T.C. UŞAK İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN 1-İHALENİN KONUSU : İşletme ruhsatı Uşak İl Özel İdaresine ait olan Uşak İli, Merkez İlçeye bağlı İlyaslı ve Çukurağıl Köyleri sınırları içerisinde yer alan IV.Grup Feldspat Maden Ocağı sahası 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. 2-MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI: IV. Grup feldspat Maden Ocağı sahası kira süresi toplam 3 yıl olup, muhammen bedel ve geçici teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. S. Ruhsat İşletme Yıllık Muhammen A Yll*1 ^ K"0® . İhale Tarih ve NO Alanı Alanı Kira Bedeli (kdvhariç) ¿ci mden /on Geçici s ^ . rem inat (ktb hariç) I 539,66 hektar 86.00 hektar 383.000,00 Tl. 34.470.00 TE 21.01.2020 14:00 1- İHALE TARİHİ VE YERİ: İhale, il Encümeni huzurunda 21.01.2020 Sah günü saat I4:00’da, ÖZMERKF.Z işmerkezi il Encümeni toplantı salonunda (Durak Mahallesi Fatih Caddesi No:2 Kal:4 Merkez/UŞAK) sapı lacaktır. 2- İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgeleri en geç 20.01.2020 Salı güııii saat 17:30’a kadar Uşak İl Özel İdaresi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir, 3- İhaleye iştirak edeceklerin yıllık muhammen kira bedeli karşılığı olan 2.maddedeki geçici teminatı İl Özel idaresinin Ziraat Bankası Uşak Şubesindeki TR330001000256363568196193 nolu IBAN hesabına yatırması zorundadır. 5- İHALE DOKÜMANLARININ TEMİNİ: İhale dokümanı, Uşak İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görülebilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden 500,00-TE karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Telefon: 0(276)223 12 70-71 Dahili: 313 6- İSTEKLİLERİN İMALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN; İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; a. 2886 sayılı yasanın 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. b. Nüfııs Cüzdanı Fotokopisi e. Gerçek kişiler için 2020 yılı tasdikli ikametgah belgesi <1. İhaleye katılmak istediğine dair (iş yeri numarasını belirtir) talep dilekçesi e. Mevzuatı gereği 2020 yılında alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi. f. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi g. Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri veya şirket adına teklifte bulunacak kişilerin imza sirküleri ile Noterden onaylı vekaletnamesi lı. Muhammen bedelin %3’ii tutarında geçici teminat i. İhale dokümanı alındı belgesi j. Şekli şartnamede belirtilen teklif mektubu k Vergi dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı l. isteklinin şirket olması, ortakların hisse oranlarını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi m. Sahanın hali hazır durumunun istekli tarafından mahallinde görüldüğüne dair il Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden alacakları yer görüldü belgesi n. Şekli şartnamede belirtilen ortaklık sözleşmesi ve ortak girişim beyannamesi o. Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.) p. İhaleye iştirak edenler, Şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. r. idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir s. İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgeleri en geç 21.01.2020 Su lı günü saat 12:00’ye kadar Uşak İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İI.AN OLUNUR.

EN SON

YORUMLANANLAR

  UŞAK İLK HABER

  BİZİ TAKİP EDİN

  facebook facebook facebook

  E-BÜLTEN KAYIT

  Adınız Soyadınız :
  E-Mail :

  kaydet

  www.usakilkhabergazetesi.com


  İsmetpaşa cad. 1. burçak sk no: 9/B
  UŞAK
  Telefon : 0 (276) 223 31 72
  Fax : 0 (276) 227 68 25
  Mail : info@usakilkhabergazetesi.com

  Copyright | 2011 usakilkhabergazetesi.com

  Altyapı: MyDesign Haber Sistemi | Designed by İskender SAÇLI