Son Dakika :
VALİ KOCABIYIK’TAN BAŞARI BELGESİ
SEÇİMİ KAZANAN BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIN TEŞEKKÜR ETTİ
ÇAKIN YENİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU
MEHMET ÇAKIN: EL DOKUMASI UŞAK HALISININ ÜRETİMİNİ ARTIRARAK, KADINLARIMIZA İŞ İMKANI OLUŞTARACAĞIZ
MEHMET ÇAKIN: TÜRKİYE’NİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERE EN GÜZEL CEVABI UŞAK HALK VERDİ
“CUMHURBAŞKANIMIZ UŞAK’TA VATANDAŞLARA SESLENDİ”
VALİ KOCABIYIK KİTAP IN VE KÜTÜPHANE NİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mart Çarşamba günü Uşak'ta
VALİ KOCABIYIK NEVRUZDA HALAY ÇEKTİ DEMİR DÖVDÜ
HASTANEDE YANGIN BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Anasayfa

RESMİ İLANLAR

tarih23 Temmuz 2018, 12:46
yazar Uşak Haber
BELEDİYEMİZE AİT AŞAĞI MAHALLE BAHÇE SOKAK 166 ADA 7 PARSEL’DE BULUNAN BİNANIN İHALESİNE AİT İLAN METNİ
BELEDİYEMİZE AİT AŞAĞI MAHALLE BAHÇE SOKAK 166 ADA 7 PARSEL’DE BULUNAN BİNANIN İHALESİNE AİT İLAN METNİ
BELEDİYEMİZE AİT AŞAĞI MAHALLE BAHÇE SOKAK 166 ADA 7 PARSEL’DE BULUNAN

BİNANIN İHALESİNE AİT İLAN METNİ
BELEDİYEMİZE AİT AŞAĞI MAHALLE BAHÇE SOKAK 166 ADA 7 PARSEL’DE BULUNAN BİNANIN İHALESİNE AİT İLAN METNİ Mülkiyeti Ulubey Belediye Başkanlığı’na ait olan, Uşak ili, Ulubey ilçesi, Aşağı Mahalle, Bahçe Sokak, adresinde bulunan ve tapunun 166 ada, 7 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz kafeterya ihale onay belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde 3 yıl süreliğine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya çıkartılmıştır. İLİ : Uşak İLÇESİ : Ulubey MAHALLE : Aşağı SOKAK/CADDDE : Bahçe Sokak ADA/PARSEL : 166 ada / 7 parsel CİNSİ : Kafeterya MUHAMMEN BEDEL : Aylık 260,00 TL (ÜçbinaltmışTürklirası) GEÇİCİ TEMİNAT : 285,00 TL (İkiyüzseksenbeşTürk lirası) (Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.) İHALE TARİH VE SAATİ : 01.08.2018 – 14:30 TAŞINMAZLARIN MEVCUT DURUMU : Kiraya verilecek taşınmaz mal ilçemiz Aşağı Mahalle Bahçe Sokakta bulunan (166 Ada 7 Parsel) belediyemize ait binadır. I-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Ulubey Belediyesi Başkanlık Makamının 27.06.2018 tarih ve M.64.3.ULU.0.10.00.00/865 sayılı yazısı, Belediye Başkanı’nın 18.07.2018 tarih ve 961 sayılı ihale onay belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde; 1- İşin süresinin ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren başlatılması, 2- Kira süresi 3 yıl olması, 3- Konu olan taşınmazlar için kira sözleşmesinin bitişinde kiralanan yerler aynı durumda geri alınması kira ihalesine konulmuştur. II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aşağı Mahalle Gürsel Caddesi No:13 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. III- İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri arasında Belediyemizde görebileceklerdir. IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; a) Gerçek kişiler; 1 -Nüfus cüzdanı (fotokopi) 2-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı) 3-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı) 4-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı) 5-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.] (Aslı) 6-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Ulubey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı) 7-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) 8-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı) 9- İhaleden yasaklı olmadığına dair belge (Aslı) Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur. b) Tüzel kişiler ise; 1- Oda kayıt belgesi, (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı) 2-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı) 3-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı) 4-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı) 5-Tebligat için adres beyanı (Aslı)- (İdaremiz tarafından standart form verilecektir.) 6-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.] (Aslı) 7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Ulubey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı) 8- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı) 9- İhaleden yasaklı olmadığına dair belge (Aslı) Not; Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur. V- Oda belgesi, ticaret sicil gazetesi ve sabıka belgelerinin sunuluş şekli; a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1- Gerçek kişi olması halinde, oda belgesi zorunlu değildir. Oda belgesinin olması durumunda kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1- Gerçek kişi olması halinde, kendisinin varsa vekilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Sabıka belgesi; 1- Gerçek kişi olması halinde kendisinin varsa vekilinin, 2- Tüzel kişi olması halinde, Şirketin hakim ortağının, şirket müdürü, varsa vekiline ve %50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesini belirtilen şekilde sunacaklardır. VI- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. VII- Kira ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale tekrarı 08.08.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır. TEL : 0 276 716 10 20 – 0 276 716 11 13 FAKS : 0 276 716 25 22 ADRES : Aşağı Mahalle Gürsel Caddesi No:13 Ulubey Belediye Başkanlığı ULUBEY/UŞAK İLAN OLUNUR İl Basın No:516

EN SON

YORUMLANANLAR

  UŞAK İLK HABER

  BİZİ TAKİP EDİN

  facebook facebook facebook

  E-BÜLTEN KAYIT

  Adınız Soyadınız :
  E-Mail :

  kaydet

  www.usakilkhabergazetesi.com


  İsmetpaşa cad. 1. burçak sk no: 9/B
  UŞAK
  Telefon : 0 (276) 223 31 72
  Fax : 0 (276) 227 68 25
  Mail : info@usakilkhabergazetesi.com

  Copyright | 2011 usakilkhabergazetesi.com

  Altyapı: MyDesign Haber Sistemi | Designed by İskender SAÇLI